Zgłoszenia

Zgłoś swój patrol przez formularz na stronie 

Zgłoszenia są przyjmowane od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku.
Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce “Regulamin”.


 1. Patrol może wybrać opcję samodzielnej rejestracji placówki wypoczynku do kuratorium oświaty. O takim rozwiązaniu należy poinformować drogą mailową komendę rajdu, która może wymagać także potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.
 2. Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium obejmuje okres od 2 do 8 lipca 2019 r.
 3. Patrole – za wyjątkiem jednostek zuchowych – samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru oraz trasę rezerwową. Patrole wybierają trasę zgodnie z metodyką, do której wiekowo należy większość członków patrolu.
 4. Zmiana składu patrolu możliwa jest do 30 kwietnia 2019 r. Po zamknięciu rejestracji zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2019. Należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl. Po uzyskaniu zgody należy niezwłocznie (w ciągu dwóch dni) dosłać dokumenty i dane dodanej osoby.
 5. Rejestracja patrolu odbywa się w trzech etapach:
  • etap I – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu,
  • etap II (zgłoszony niepełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz karty wszystkich członków patrolu, dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej,
  • etap III (zgłoszony pełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz karty wszystkich członków patrolu, dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej oraz uzupełnił zgłoszenie o wszystkie wymagane dokumenty.
 6. Kwalifikacja patrolu na trasę odbywa się po zakończeniu etapu II. O przydzieleniu patrolu na trasę decyduje kolejność dokonania zgłoszenia w tym etapie oraz zgodność metodyki wybranej trasy z wiekiem uczestników patrolu. Patrol może zostać zakwalifikowany na trasę rezerwową lub inną, nieokreśloną w wyborze trasę, jeśli:
  • profil trasy nie zgadza się z pionem metodycznym patrolu,
  • wybrana trasa jest już zapełniona.
 7. Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę lub trasę rezerwową. Gdyby istniały przeszkody w przyjęciu na wybraną trasę patrol zostanie poinformowany o możliwości udziału w innych trasach Rajdu Odkrywców 2019.