Zgłoszenia

Zgłoś swój patrol przez formularz na stronie 

Zgłoszenia są przyjmowane od 1 do 31 lipca 2020 roku.


W zgłoszeniu należy podać adres email do kontaktu wyłącznie w domenie @zhp.net.pl. Na podany w zgłoszeniu adres email w domenie @zhp.net.pl będą wysyłane informacje organizacyjne.

Zmiana składu patrolu możliwa jest do 31 lipca 2020 r. Po zamknięciu zgłoszeń zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2020. W tym celu należy napisać prośbę pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl.