Trasa 5

Trasa cycowska
Pion metodyczny: harcerze starsi/wędrownicy
Poziom trudności: 3/4

Okolice Cycowa stanowią jeden z najpiękniejszych terenów na całej Lubelszczyźnie. Bagna i lasy Poleskiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego stanowiły tło dla bitew IV Brygady Jazdy, a teraz będą terenem przygód harcerzy wędrujących tym szlakiem.