Trasa 2


Trasa kąkolewnicka
Pion metodyczny: harcerze/harcerze starsi
Poziom trudności: 3/4

Harcerze na tej trasie będą szukać śladów bitew stoczonych przez nieugiętego majora Feliksa Jaworskiego i jego Jazdę Ochotniczą, która złożona była ponoć z samych zabijaków. Będą wędrować po terenach należących niegdyś do rodu Potockich.