W ostatni weekend kwietnia na terenie Twierdzy Kłodzko spotkaliśmy się, aby skonsultować ostatnie wątpliwości poszukiwaczy przygód i odnaleźć wiadomości, do których dotąd nie udało nam się dotrzeć. Będą one niezbędne do rozwiązania zagadek, z którymi zmierzymy się już w lipcu w czasie 5-rajdowych dni.
Oprócz tego wspólnie zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzko, przeszliśmy się korytarzami labiryntu sprzed pół wieku i odkrywaliśmy piękno miasteczka, w którym spotkamy się wszyscy w czasie finał raju – 7 lipca.

Po spotkaniu kierownicy rozjechali się na wizje lokalne swoich ekspedycji. Za cel obrali sprawdzenie marszrut, dostępności zabytków i ciągłe szukanie nowych źródeł. A wszystko to na opromienionej majowymi promykami słońca ziemi kłodzkiej.

Małgorzata Wyrostek
Zespół Programowy RO17