Rajd Odkrywców 2018 został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Jak można przeczytać na stronie internetowej ERDK  :

Dziedzictwo kulturowe przenika nasze życie i społeczeństwo. Jest w budynkach, krajobrazie, stanowiskach archeologicznych. Nie tworzą go tylko literatura, sztuka i zabytkowe przedmioty, ale też rzemiosło, opowieści, tradycje kulinarne, piosenki i filmy. Dziedzictwo kulturowe to coś, co nas łączy i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy.
Odgrywa też ważną rolę gospodarczą. W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje dziś ponad 300 tys. osób na całym kontynencie, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – na przykład w turystyce czy budownictwie – jest z nim pośrednio związanych. Dziedzictwo kulturowe ma też pozytywny wpływ na nasze społeczeństwa: przyczynia się do polepszenia jakości życia, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

Dziedzictwo to nie tylko spadek po poprzednich pokoleniach – to też fundament naszej przyszłości.

Aby podkreślić rangę dziedzictwa dla rozwoju Europy Parlament i Rada Unii Europejskiej ustanowiły rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018).

Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń, który bardzo mocno wpływa na naszą teraźniejszość.
Jak? Poprzez organizację, promocję i wspieranie działań, które podkreślają:
– znaczenie dziedzictwa dla społeczeństwa
– jego wkład w gospodarkę
– rolę dziedzictwa w europejskiej dyplomacji kulturalnej i dialogu międzykulturowym
– znaczenie zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.