Rajd Odkrywców (w latach 2009-2015 Rajd Grunwaldzki) to cykliczna impreza harcerska zwana „polowym laboratorium harcerskich form pracy” – pięciodniowa wakacyjna wyprawa, w czasie której testujemy nowe rozwiązania programowe, wspólnie poznajemy wybrany region i rozwiązujemy zagadki. Rajd jest otwartym przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim. Jest organizowany przez Programowy Ruch Odkrywców, ale większość uczestników wywodzi się z drużyn niezwiązanych z ruchem.

Rajd Odkrywców to 5 dni wędrówki malowniczymi szlakami Kaszub i Powiśla, a jednocześnie zespołowe śledztwo poświęcone sensacyjnym wątkom z życiorysów dziesięciu nieprzeciętnych mieszkańców tego regionu. Impreza zakończy się wspólną akcją, w czasie której nauczymy się, jak wykreować bohatera na miarę XXI wieku.