Działania organizatorów Rajdu Odkrywców 2017 wspiera Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wszystko to za sprawą programu „Wolontariat dla dziedzictwa”.

Jego głównym celem jest popularyzacja społecznego zaangażowania w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. kuDla realizacji programu kluczowe są przede wszystkim działania angażujące wolontariuszy oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

Według założeń organizatorów, Rajd Odkrywców to impreza, której atrakcyjność polega nie tylko na zwiedzaniu miejsc, przez które przebiega marszruta każdej z ekspedycji. Rajd pozwoli uczestnikom na wejście w rolę eksploratorów, odkrywców zagadek; pozwoli decydować o tym gdzie się znajdą i jak wykorzystają swój czas. Po udziale w Rajdzie Odkrywców uczestnicy powinni nabyć przekonania, że fascynujące jest nie tylko odwiedzanie miejsc „oczywistych”, lecz że każde miejsce może pokazywać intrygujące historie.

obrazek