1. Gra finałowa to dodatkowa aktywność dostępna dla uczestników Rajdu Odkrywców 2018 – udział w niej jest dobrowolny.

2. Gra odbędzie się 5 sierpnia 2018 r., czas jej trwania to 13:00-15:00.

3. W grze bierze się udział patrolami – należy zgłosić się, podając nazwę jednostki biorącej udział w Rajdzie.

4. Patrole chcące wziąć udział w grze zgłaszają się za pomocą prywatnej wiadomości na komunikatorze Messenger, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Informatorze Rajdowym.

5. Patrole biorą udział w jednej z tras:

-trasa zielona: Trasa I Jana Heweliusza -trasa pomarańczowa: Trasa III Jana III Sobieskiego, Trasa VI Antoniego Abrahama, Trasa VIII Rodu Wejherów – trasa niebieska: Trasa II Paula Nipkowa, Trasa IV gen. Józefa Hallera, Trasa VII Józefa Wybickiego – trasa czerwona: Trasa V Arendta Dickmanna, Trasa IX gen. Mariusza Zaruskiego, Trasa X Doroty z Mątowów

6. Zgłoszenia będą akceptowane dopiero od godziny 14:00.

7. Celem gry jest znalezienie koperty z bonem, oznakowanej logo RO18, która umożliwia odbiór nagrody podczas apelu kończącego Rajd.

8. Czas na wykonanie zdań i znalezienie koperty kończy się o godzinie 15:00.

9. Do wykonywania zadań i komunikacji z organizatorami w każdym patrolu potrzebny jest jeden smartfon z dostępem do Internetu oraz aplikacją do odczytywania kodów QR.

10. Szczegółowe zasady gry zostały opisane w Informatorze Rajdowym.

11. Przewidziana jest jedna nagroda na każdej z czterech tras: zielonej, pomarańczowej, niebieskiej, czerwonej.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Rajdu Odkrywców 2018.