FAQ

Rajd to nie egzamin. To miejsce, w którym można zainspirować się do pracy z drużyną. To miejsce, gdzie stawiamy na współpracę. To czas, kiedy możemy po harcersku zmierzyć się ze sobą. Jeśli nie tu stawać się lepszą drużyną i instruktorem, to gdzie?
Większość naszych tras jest przystosowana dla kilku pionów metodycznych, więc nie powinno być problemu z doborem trasy adekwatnej do drużyny wielopoziomowej. Zdajemy sobie sprawę, że: część drużyn harcerskich ma kadrę w wieku starszoharcerskim, część członków drużyn harcerskich przechodzi tuż po obozie do drużyn starszoharcerskich, ambitne drużyny harcerskie są w stanie poradzić sobie z wieloma zadaniami na zbliżonym poziomie jak drużyny starszoharcerskie o krótkim stażu, część drużyn pracuje wielopoziomowo. Z tego powodu, trasy mają zadania przygotowane na sąsiadujące ze sobą piony metodyczne.
Program każdej z tras jest przygotowywany dla odpowiednich grup wiekowych, dzięki czemu zadania dla uczestników będą wymagające, a ich realizacja satysfakcjonująca. Po raz kolejny rusza też trasa zuchowa, specjalnie przystosowana dla najmłodszych harcerzy. W razie wszelkich wątpliwości kadra poszczególnych ekspedycji służy pomocą w myśl zasady: „Jesteśmy tu dla Was”.
Opiekun patrolu jest to osoba pełnoletnia posiadająca odpowiednie uprawnienia dla opiekunów kolonijnych, czyli ukończoną próbę na Przewodnika lub ukończony kurs wychowawców kolonijnych. Patrolowy to osoba reprezentująca patrol w trakcie ekspedycji. Opiekun może być patrolowym, ale nie musi nim być.
Opiekun patrolu odpowiada za niepełnoletnich członków patrolu oraz posiada ich wypełnione karty uczestnika rajdu, musi mieć odpowiednie uprawnienia wychowawców kolonijnych, w postaci stopnia instruktorskiego lub ukończonego kursu wychowawców kolonijnych, musi mieć zaświadczenie o karalności z Krajowego Rejestru Karnego. Resztę formalności, w tym zgłoszenie wypoczynku do kuratorium oświaty, załatwiamy my. Oczywiście, istnieje możliwość, żeby załatwiać wszelkie formalności samemu, bez naszego wpływu. W tym wypadku, prosimy o kontakt.
Członek patrolu musi mieć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika zgodną ze wzorem MEN, musi mieć wypełniony załącznik do karty kwalifikacyjnej od HALiZ, musi mieć wypełnione warunki uczestnictwa na wybranej trasie. Wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie internetowej Rajdu Odkrywców.
Rajd odbywa się w dniach 2-8 lipca 2019 r. na Podlasiu Południowym.
Jest to finał Rajdu Odkrywców. Rozpoczyna się oficjalnie apelem finałowym, po czym na uczestników Rajdu czeka masa atrakcji, w tym koncert, pokaz reportaży wszystkich tras oraz inne formy pozwalające spędzić czas wspólnie z innymi uczestnikami rajdu.
Oczywiście! Rajd Odkrywców jest imprezą otwartą dla wszystkich - do udziału w rajdzie zapraszamy patrole reprezentujące jednostki harcerskie wszystkich organizacji harcerskich, szkoły, szkolne kluby, koła zainteresowań, parafie i grupy parafialne, koła PTTK, kluby turystyczne oraz inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Krótka odpowiedź brzmi – nie. Jedyną możliwością, aby osoba, która zrezygnowała z uczestnictwa otrzymała zwrot wpisowego, jest znalezienie kogoś na jej miejsce, tak, aby wpisowe się nie zmarnowało. Wszelkie zmiany osobowe w formularzu zgłoszeniowym można nanosić do końca zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy. Po tym terminie zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2019. Aby ją otrzymać wystarczy napisać na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl, a następnie po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi – dosłać kartę kwalifikacyjną dodanej osoby.
Tak, jak najbardziej – na plecach uczestników. Nasz krótki, pięciodniowy rajd nie wymaga wielu bagaży. Aura sprzyja, posiłki dowozimy na miejsce, zapewniamy materiały programowe. Są dwa wyjątki od tej zasady – na odcinku kajakowym bagaże uczestników zostaną przetransportowane z początku odcinka na jego koniec, oraz każdego na trasie rowerowej bagaże są zabierane od uczestników, aby nie przeszkadzały w jeździe na rowerze. Jeśli zastanawiasz się, jak poradzi sobie Twój patrol, zadbaj lepiej o to, by nauczyć ich poprawnego pakowania plecaka lub zorganizuj krótkie wyjście w teren z plecakiem jeszcze przez rajdem.
Obowiązkowo: Plecak, śpiwór, karimata, obuwie zamienne, nakrycie głowy od słońca, płaszcz przeciwdeszczowy, ubrania, mundur, bielizna, przybory toaletowe, ręcznik, menażka, niezbędnik, dobry humor. Jako patrol pamiętajcie też o jedzeniu i piciu na śniadania i kolacje, oraz o wodzie, która się przyda w trakcie wędrówki. Dobrym pomysłem jest też wzięcie apteczki, tak na wszelki wypadek (ale nie jest to konieczne).
W kwestii uprawnień wychowawcy, to jeśli posiadasz stopień instruktorski, to wystarczy posiadanie aktualnej książeczki instruktorskiej, w przeciwnym wypadku konieczny jest dokument potwierdzający ukończenie kursu wychowawców kolonijnych. W kwestii zaświadczenia o niekaralności, można zdobyć takie zaświadczenie bezpłatnie w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego w sądach rejonowych i okręgowych. W trakcie składania dokumentów do punktu informacyjnego należy posiadać ze sobą podpisane przez komendanta hufca lub chorągwi pismo (dostępne w dokumentach rajdowych na stronie internetowej) o pełnieniu funkcji wychowawcy na wypoczynku letnim jako wolontariusz. Dodatkowo, we wniosku sądowym „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” należy zapisać w punkcie 11. formułę: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
W trakcie wypełniania formularza należy uzupełnić preferencje wyboru trasy. Po osiągnięciu przez patrol II etapu zgłoszeń (definicje są dostępne w regulaminie), patrol jest zapisywany na kolejkę na trasy wybrane według preferencji. Po zakończeniu zapisów patrole są przypisywane do trasy według kolejności w kolejce, aż do wyczerpania miejsc na danej trasie.
Należy napisać na adres email rajdodkrywcow@zhp.pl i poprosić o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są poprzez księgowość Głównej Kwatery, więc odpowiedź zwrotna może trochę potrwać. Faktury domyślnie wystawiane są na dane z przelewu DSCZ. JEŚLI potrzebna jest faktura na dane inne niż te z przelewu, należy to zgłosić DO 1 TYGODNIA od daty przesłania przelewu.
Z założenia wpłaty wykonywane są za cały patrol i nie ma możliwości wystawienia faktury dla indywidualnego członka patrolu.
Najłatwiej napisać do nas na adres email rajdodkrywcow@zhp.pl