Przedostatni dzień Rajdu Odkrywców to czas ostatecznej weryfikacji zebranego materiału badawczego i odpowiedzi na kluczowe pytania postawione przed każdą z ekspedycji. Czasu pozostało niewiele, pewne hipotezy wykluczone, ale wciąż wiele ekspedycji musi wyjaśnić kilka poszlak, by móc mówić o sukcesie.

Niektórzy zaś, dzięki współpracy i sprawnemu podziałowi zadań, mogą z dumą o sobie mówić jako o prawdziwych odkrywcach. Cenne informacje, uzyskane w czasie eksploracji Twierdzy Srebrna Góra, doprowadziły harcerzy do odnalezienia planów fortyfikacji Fryderyka II. Ekspedycja ta podążała szlakiem pruskich umocnień obronnych z XVIII w. Pobyt w Srebrnej Górze to również okazja do spojrzenia na panoramę Gór Bardzkich, Sowich, aż po Masyw Śnieżnika.

Polsko-amerykańska współpraca organizatorów ekspedycji podążającej śladem Johnego Q. Adamsa na ziemi kłodzkiej, zaowocowała wizytą harcerzy w Warszawie. Mogli oni, na zaproszenie Ambasady Stanów Zjednoczonych, uczestniczyć w spotkaniu z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na Placu Krasińskich. Towarzyszyli im także instruktorzy Programowego Ruchu Odkrywców.