Patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rajd Odkrywców 2018 został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Dzień czwarty na Rajdzie Odkrywców

Przedostatni dzień Rajdu Odkrywców to czas ostatecznej weryfikacji zebranego materiału badawczego i odpowiedzi na kluczowe pytania postawione przed każdą z ekspedycji. Czasu pozostało niewiele, pewne hipotezy wykluczone, ale wciąż wiele ekspedycji musi wyjaśnić kilka poszlak, by móc mówić o sukcesie.

Dzień trzeci na RO17

Porównywanie szkiców, przeszukiwanie zakamarków w miejscach niedostępnych dla turystów czy zasięganie informacji w archiwach miejskich to dla uczestników Rajdu Odkrywców codzienność.